Közigazgatási szaknyelvi képzés –

Rövid bemutatás

 

1. BEVEZETŐ

Kedves Felhasználó! Szeretettel köszöntjük a Közigazgatási szaknyelvi képzés résztvevői
között. Az alábbi rövid tájékoztatóban megismertetjük a képzés logikai-tartalmi felépítésével,
hogy miként érdemes feldolgoznia a tananyagot, és hogy miként végezheti el
(leg)sikeres(ebb)en a kurzust.


2. A KÉPZÉS METODOLÓGIÁJA

A Közigazgatási szaknyelvi képzés egy online - webes, androidos és iOS-es - platformon
elérhető tananyagcsomag abszolválása révén végezhető el. A tananyagot alkalmazó leckék
tartalmi-logikai sorrendbe rendezettek, és javasolt azokat egymásutáni sorrendben elvégezni,
de a rendszer lehetőséget ad arra, hogy a nyelvtanuló szabadon válogasson közöttük.

A feladatok elvégzéséért csillagokat lehet szerezni, melyek száma a helyes megoldások
arányának megfelelően növekszik - egy és három közötti értékben. Sikeresen elvégzett
leckének az tekintendő, ahol legalább egy csillagot sikerült begyűjteni. A csillagok,
megszerezhető pontok, szintek és egyéb gamifikációs eszközök alkalmazásának célja
részben a tanulási folyamat érdekesebbé, szórakoztatóbbá tétele, másrészt vizuálisan és
gyakorlatilag is átláthatóbbá teszi az előrehaladást. (Az angol, német, francia és spanyol
alaptananyagban külön kerettörténet szolgálja a játékosítást, Max professzorral a
középpontban.)

A képzés elsősorban a szaknyelvi kompetenciák fejlesztését szolgálja, és ezen
kompetenciákról egy vizsgafeladat keretében kell számot adni. A vizsgafeladat kérdései a
tananyag leckéiben előforduló feladatok közül kerülnek ki.


3. A TANANYAGSTRUKTÚRA FELÉPÍTÉSE

A szaknyelvi képzés három modulra, azon belül témakörökre (úgynevezett tematikákra)
bontva taglalja a tananyagot. Minden egyes tematikában további elemekre bontható
leckecsoportok található, melyek tartalmukban a tematika által meghatározott témához
kapcsolódnak.

A leckecsoportok a következő típusú leckékből állnak:

 • a szaknyelvi kifejezések tárát gazdagító és gyakoroltató, szókártyákat és a hozzájuk
 • tartozó feladatokat tartalmazó szókincsleckék,
 • az újonnan megismert kifejezések helyes artikulációját fejlesztő kiejtésleckék,
  valamint a leckecsoport tartalmi magvát adó hangleckék.

Az első és a harmadik modul a képzés valamennyi résztvevője számára releváns leckéket
tartalmaz, ennélfogva általánosan elvégzendőnek minősül, szakterületi hovatartozásra való
tekintet nélkül. A második modul ugyanakkor kifejezetten az egyes szakterületekből kialakított
szakcsoportokhoz igazított tartalmú szakmai anyagokból áll össze, így a nyelvtanulóknak
elsődlegesen a számukra releváns tematika leckéit kell abszolválnia. A többi tematikában lévő
leckéket szintén megoldhatják, amennyiben szeretnék, de ez nem kötelező, és vizsgát sem
kell tenniük belőle.

A második modul 10 szakcsoporti tematikája az alábbi szakterületekhez kapcsolódó
tananyagokból tevődik össze:

 • Család és támogatás: Szociális és gyámügyi feladatok; Családtámogatási feladatok
 • Föld és építésügy: Építésügyi és örökségvédelmi feladatok; Földhivatali feladatok;
  Műszaki engedélyezési és mérésügyi feladatok; Agrártámogatással kapcsolatos
  feladatok
 • Igazságügy: Pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
 • Élelmiszer: Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
 • Egészség: Egészségbiztosítási pénztári feladatok; Nyugdíjbiztosítási feladatok,
  kiemelten nemzetközi ügyekkel foglalkozó ügyintézők; Népegészségügyi feladatok
 • Munkaügy: Foglalkoztatási feladatok; Munkaügyi és munkavédelmi feladatok
 • Állampolgárság: Állampolgársággal, honosított és határon túli anyakönyvezéssel
  kapcsolatos feladatok
 • Fogyasztóvédelem és kereskedelem: Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok;
  Kereskedelmi, haditechnikai, exportellenőrzési és nemesfém hitelesítési feladatok
  (Budapest)
 • Közlekedés: Közlekedési feladatok, kiemelten a nemzetközi ügyekkel foglalkozó
  ügyintézők
 • Környezet: Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok; Növény- és
  talajvédelmi feladatok; Hulladékgazdálkodási feladatok

 

4. A TELJESÍTÉS MÓDJA

A teljesítés legfontosabb feltétele az egyes modulok utolsó tematikáján belül található utolsó
leckében található vizsgafeladat minimum egy csillagos értékre történő teljesítése.
A teljesítés legfontosabb feltétele az egyes modulokhoz tartozó vizsgatesztek minimum 60
százalékos eredménnyel történő teljesítése. Az első és harmadik modul tekintetében a modul
legutolsó leckéje egy - az adott modulban előforduló feladatok közül kikerülő - 50 kérdésből
összeállított tesztlecke, míg a második modulnál az egyes tematikák legutolsó leckéje a
vizsgateszt, mely ugyanúgy 50 kérdésből áll (és az adott modulban szereplő feladatokból kerül
összeállításra).
Bármelyik vizsgateszt akárhányszor elvégezhető, megismételhető, és a rendszermodul
mindig a valaha elért legjobb eredményt számítja be. A kurzus sikeres teljesítéséhez
mindhárom modulban sikeres vizsgatesztet kell produkálni. Az első és harmadik modulban
egy-egy vizsgateszt található, a másodikban összesen tíz (tematikánként egy), de a
nyelvtanulónak ezek közül kizárólag a szakterületéhez kapcsolódó tematikában lévő
vizsgatesztet kell kötelezően abszolválnia. A második modulban több vizsgateszt is
elvégezhető, a kurzus teljesítéséhez minimum egy sikeres szükségeltetik.
A vizsgatesztek minimum 60 százalékra történő elvégzését a rendszer jelzi: szöveges üzenet
formájában (közvetlenül az sikeres tesztelést követően), illetve csillaggal is. A minimum egy
csillagos vizsgateszt mutatja, hogy a képzés résztvevője elérte a minimális 60%-os határt.

 

5. GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK (GYIK)

Hogyan tudok belépni?
A szaknyelvi képzés megkezdése három lépcsőből áll.

 1. Felkérés a tanfolyamon való részvételre
  A Poszeidon rendszeren belül érkezik egy belső üzenetet (e-mail), melyben
  tájékoztatják a szaknyelvi képzésen való részvétel lehetőségéről, illetve a
  Poszeidonon belül megjelenik egy menüpont (Angol közigazgatási szaknyelv), amire
  kattintva elindítható az autentikációs folyamat.
 2. A platform kiválasztása
  A képzés egyaránt elérhető webes és mobileszközös platformon, ez utóbbiba
  beleértődnek az Android és iOS operációs rendszert használó eszközök. A beléptetési
  folyamat során a felhasználó eldöntheti, hogy webes platformon kívánja-e lefolytatni a
  bejelentkezést, vagy átvált mobileszközre. (Javasolt az utóbbi használata.)
  Abban az esetben, ha mobiltelefonját szeretné igénybe venni a nyelvtanuláshoz,
  olvassa le mobilkészüléke segítségével az autentikációs folyamat során megjelenő
  QR-kódot, vagy a QR-kód linkjét küldje el önmagának mobiltelefonjára (a QR-kód alatt
  található "Link vágólapra való másolása" gombra való kattintással, majd elküldésével
  önmagának e-mailen vagy bármilyen más üzenetküldő szolgáltatás segítségével),
  majd ott folytassa a belépési folyamatot. A mobileszközös használat esetén telepítse
  a szaknyelvi képzés tananyagát tartalmazó mobilos appot (Xeropan: Tanulj nyelveket).
 3. Belépés a felületre
  A szaknyelvi képzés bármelyik felületére (webes, illetve Android vagy iOS operációs
  rendszerrel működő mobileszköz) történő autentikálás során el kell fogadnia a
  Felhasználási feltételeket, majd a „Tanfolyam indítása gombra” kattintania, és ezután
  engedi be a rendszer a képzés tananyagait tartalmazó alkalmazásba.

 

Több készülékre is telepíthetem az alkalmazást?
Igen, bármennyi androidos vagy iOS-es készülékre telepítheti az appot, a lényeg, hogy
ugyanazt a linket használja a telepítőfájl eléréséhez, amit a hivatali postafiókjába érkezett
levélben talál. Az adatai szinkronizálódnak, így a készülékei között szabadon válogatva,
korlátozás nélkül fejlesztheti szaknyelvi ismereteit.

Hogyan tudom a leghatékonyabban elvégezni a képzést?
A tananyag egymásra épülő, de viszonylag laza kapcsolatban álló leckékből került
kialakításra, így, bár érdemes “tankönyvszerűen”, az elejétől kezdve, leckéről leckére haladni,
de a rendszer megengedi, hogy szabadon válogasson az Ön számára legérdekesebb,
legfontosabb leckék között. Mindenesetre azt javasoljuk, hogy az első modul első tematikától
kezdve haladjon a harmadik modul utolsó tematikája irányában, és a tematikákban található
leckecsoportok közül kiválasztottak tekintetében is igyekezzen kronologikus sorrendet tartani.
Fontos: a kiválasztott leckecsoport valamennyi leckéjét igyekezzen maradéktalanul elvégezni.

Hogyan tudom a legjobban begyakorolni a szakkifejezéseket?
A nyelvtanfolyam során elsajátítható kifejezések gyakorlására, elsajátítására többféle
lehetőséget is kínál az alkalmazás. Egyrészt értelemszerűen tanácsos elvégezni a
leckecsoportokban található szókincsleckéket, másrészt a már megismert, de még nem
teljesen elsajátított szavakat (ún. gyenge szavak) lehet gyakorolni a Készségek menüpont
Szavak tanulása almenüpontjában. Emellett a rendszermodulba található összes kifejezés
kategorizáltan elérhető, böngészhető és tanulható (akár úgy is, hogy nem fordult elő az addig
megnyitott leckékben) a Készségek menüpont Szókincs kategóriák almenüpontjában a
megfelelő kategóriá(k)ra kattintva.

Megismételhetem a feladatokat / a vizsgát?
Igen, valamennyi lecke és feladat bármennyiszer elvégezhető, megismételhető, és ebbe
beletartoznak az első és harmadik modul végén, illetve a második modul tematikáinak végén
szereplő vizsgák is. A rendszer a legjobb eredményt tárolja.

Hány százalék kell egy csillaghoz egy feladatban / a vizsgán?
Egy leckecsoportban található feladatot elég megnyitni, és áttekinteni a tartalmát (pl.
meghallgatni a hanganyagot, elolvasni a szöveges átiratot, megtekinteni a szókincslecke
kifejezéseit stb.) ahhoz, hogy a rendszer egy csillaggal jutalmazza a felhasználót. További
csillagokért már a hozzájuk kapcsolódó feladatokat is el kell végezni. Két csillaghoz a
lecketesztek felét, három csillaghoz a 75%-ukat kell sikeresen megoldani.
A vizsgatesztek tekintetében - egységesen mindhárom modulban - minimálisan 60%-os
eredmény szükségeltetik az egy csillag megszerzéséhez (és egyben a vizsgateszt sikeres
abszolválásához). 75%-os eredményért kettő, 90%-osért pedig három csillag jár.

El lehet végezni a vizsgát anélkül is, hogy megoldanám az összes korábbi feladatot?
Nem, a vizsgateszt megnyitásának előfeltétele, hogy a hozzá tartozó tananyag valamennyi
leckéje legalább egy csillagos eredménnyel rendelkezzen. Az első és harmadik modul
viszonylatában ez a modul valamennyi leckéjét kell érteni, a második modulban (ahol a
tematikák végén vannak a vizsgatesztek) pedig az adott tematikához tartozó leckéket.

Mennyi időm van a képzés elvégzésére?
A szaknyelvi képzés elvégzéséhez öt hónap áll rendelkezésére. Az oktatási felület 2023.
február 1-jén nyílik meg, és június 30-án zárul. A tanfolyam június 30. után is elérhető és a
leckéket gyakorlásképpen újra elvégezhetőek.

Kihez fordulhatok segítségért, ha elakadnék?
Amennyiben technikai problémái adódnának, forduljon az ügyfélszolgálathoz a
szaknyelvihd@sdadms.hu címen. A hiba feltárásához, megoldásához a következő
információkat várjuk:

 • eszköz típusa (pl: Samsung Galaxy S7, Dell inspiron 15 laptop)
 • Android, iOS vagy Web esetén böngésző verziója (pl: Android 6.0, a telefon
  beállítások Eszköz információk menüpontjában látható, iOS-en Beálltások >
  Általános > Infó menüben található)
 • App verziója (pl: 4.0.58, Profil menü > Beállításokban látható alul)
 • mi lett volna az elvárt működés
 • ezzel szemben mi az aktuális működés (és a hiba pontos leírása)
 • milyen gyakran tapasztalható a hiba (pl: minden alkalommal vagy lassú net esetén)
 • ismétlődő hiba esetén hogyan reprodukálható a helytelen működés
 • az app vagy a telefon újraindítása megtörtént-e, és ha igen, megoldódott-e a
  probléma tőle
 • a hibát és a hiba reprodukálását bemutató képernyőfotó(k), videó(k)

Mi történik akkor, ha a készülékemre már telepítve van ez a nyelvtanuló alkalmazás?
Amennyiben a Xeropan alkalmazás már korábban telepítésre került, de nem a legfrissebb
verzióval rendelkezik a felhasználó, akkor a Közigazgatási szaknyelvi képzés tananyaga nem
lesz elérhető a Poszeidon felületéről indított tanfolyamindítási (autentikációs) folyamat során
megjelenő deeplinkre kattintás után (csakis a nyelvtanuló alkalmazásban elérhető alapnyelvi
tananyagok). Éppen ezért az autentikációs folyamat megkezdése előtt mindenképpen
győződjön meg arról, hogy az applikáció legfrissebb Android, iOS verziója áll-e a
rendelkezésére, és amennyiben nem, frissítse az alkalmazást.

Abban az esetben, ha a legfrissebb verziójú mobil alkalmazással rendelkezik (vagy frissítette
arra), a Poszeidonból indított autentikációs folyamat során a Xeropanhoz tartozó aktuális
felhasználója (nevezzük A1 felhasználónak) kijelentkeztetésre kerül a mobil alkalmazásból,
és egy új Xeropan felhasználó (nevezzük B1 felhasználónak) kerül létrehozásra "Angol
szaknyelvi tanuló" néven.

A kijelentkeztetett A1 felhasználó továbbra is létezik, ha újra ezzel szeretné folytatni a
korábban megkezdett tanulmányait az alaptananyagban, a B1 felhasználóból ki kell
jelentkezni (Profil / Beállítások/ Kijelentkezés), majd bejelentkezni az A1 felhasználóval a

korábban használt bejelentkezési metódussal (a Facebook-, Google-, Apple- vagy KRÉTA-
fiókja segítségével).

Amennyiben addig "Ismeretlen időutazó”-ként használta az alkalmazást, akkor azt javasoljuk,
hogy a Közigazgatási szaknyelvi képzés tanfolyamindítási folyamatának megkezdése előtt
nyissa meg a Xeropan alkalmazást, és a Profilom / Beállítások menüpontban jelentkezzen be
Facebook-, Google-, Apple- vagy KRÉTA-fiókjával, ellenkező esetben elveszhetnek az addig
elért eredményei.

Ha egy korábbi kijelentkezés után a Közigazgatási szaknyelvi képzéshez létrehozott (B1)
felhasználóval szeretne ismét bejelentkezni, akkor újra kell kezdeni az autentikációs
folyamatot a Poszeidon admin felületéről indulva. Az addig megszerzett csillagok, elért
eredmények nem vesznek el.